Brink Management Advies

Brink Management Advies

Brink Management Advies
Science Park Eindhoven 5033
5692 EB Son en Breugel

www.brink.nl contact@brink.nl

+31(0)40 267 67 67

Brink Management / Advies is zo’n honderdvijftig vast­goed­­specialisten rijk. Die overigens de hulp in kunnen roepen van nog eens zeventig collega’s binnen de groep. Sinds 1972 aan de slag voor elke orga­nisatie in de keten van bouw, huis­vesting en vast­goed. Van ont­wikkelaar tot eige­naar of ge­bruiker. Van bouw- en infra­bedrijf tot over­heid. Van Rijks tot lokaal. Onze managers en adviseurs ont­fermen zich dage­lijks over hun ver­schillende expertises en zwermen uit over diverse markten. Oh, en we hebben onze visies op de vast­goed­­vraag­stukken van van­daag en onze visionaire uit­spattingen in deze onder­gebracht in thema’s.
Als Brink Management / Advies het over vastgoed heeft dan gebruiken we het telkens in de meest ruime betekenis van het woord. Van ontwikkeling tot exploitatie, van bouw tot infra, van investering tot gebruik. Bij vastgoed denken veel mensen in eerste instantie aan een gebouw. De stenen. Het beton. Terwijl anderen meer de associatie zullen leggen met organisatieverbetering. Als vastgoed specifiek is afgestemd op de gebruiker kan het een organisatie vierkant ondersteunen in haar core business en haar doelstellingen. Duurzaamheid, nog zo’n onderwerp. Weer anderen zullen als eerste aan de investering denken die de bouw mogelijk maakt. Of wat een gebouw aan besparingen kan opleveren. Daarnaast ís het vastgoed ergens voor, uiteraard. Het staat tot iemands beschikking, om er over heen te rijden, in te wonen, te werken, te recreëren. Of misschien wel een additioneel doel behalen zoals efficiënter werken of het ondersteunen van de organisatiedoelstellingen. Wat betekent een gebiedsontwikkeling voor een gemeente? Of wat voor gevolgen hebben toekomstige infrastructurele ontwikkelingen voor een provincie, of het Rijk? Wat moeten woningcorporaties veranderen om mee te gaan in de maatschappelijke stromingen of de koers van de overheid? Hoe kom je eigenlijk bij het gebouw? Wat zie je in de omgeving vanuit dat gebouw en wat ziet de omgeving, op haar beurt in dat gebouw? Niet alleen nadenken over hoe het ziekenhuis eruit ziet, nee, meedenken over hoe de complete zorgsector eruit kan zien over vijftig jaar. Vastgoed raakt de bebouwde en onbebouwde omgeving, snijdt economische en sociale vraagstukken aan. Vastgoed raakt de samenleving in al haar facetten. Het raakt ‘het gebruik’, ‘het gebouw’, ‘het geld’, ‘het geheel’.

Brink Management Advies
Science Park Eindhoven 5033
5692 EB Son en Breugel

www.brink.nl
contact@brink.nl

Telefoon: +31(0)40 267 67 67

Leden

Roel Jacobs