Gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

www.nuenen.nl r.stultiens@nuenen.nl

+31(0)40 2 631 587

Wethouder Ralf Stultiëns met in zijn portefeuille:

Wonen

Ruimtelijke ontwikkelingen

Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Huisvesting Sinti

Omgevingswet (inclusief vergunningverlening)

Evenementenvergunningen

Participatie

 

 

Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

www.nuenen.nl
r.stultiens@nuenen.nl

Telefoon: +31(0)40 2 631 587

Leden

Ralf Stultiëns