Gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen

Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

www.nuenen.nl c.vanbrakel@nuenen.nl

+31(0)40 2 631 587

Wethouder Caroline van Brakel met in haar portefeuille:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Mobiliteit, waaronder doelgroepenvervoer (o.a. Taxbus)
Openbare werken
Grondzaken
Woonwagenlocaties / Sinti
Straatnaamgeving

Gemeente Nuenen
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

www.nuenen.nl
c.vanbrakel@nuenen.nl

Telefoon: +31(0)40 2 631 587

Leden

Caroline van Brakel