Bouwsociëteit Zuidoost Brabant heeft als doel het zonder winstoogmerk bevorderen en uitwisselen van contacten tussen alle bij de bouw betrokken personen ondernemingen en instellingen die lid zijn van onze Bouwsociëteit, hetzij door ons bestuur zijn uitgenodigd aan de activiteiten deel te nemen.