De stichting heeft ten doel sinds de oprichting op 28 februari 1989:
Het zonder winstoogmerk bevorderen en uitwisselen van contacten tussen alle bij de bouw betrokken personen ondernemingen en instellingen die lid zijn van onze Bouwsociëteit, hetzij door ons bestuur zijn uitgenodigd aan de activiteiten deel te nemen.

 

Jaarcontributie.
Met ingang van 1-1-2024 bedraagt de contributie € 495.- per jaar. In dit bedrag is inbegrepen deelname aan alle 6 de bijeenkomsten inclusief deelname aan diner/buffet voor 1 persoon per lidbedrijf.

Opzegtermijn lidmaatschap.
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 3 maanden. Men kan schriftelijk opzeggen per einde van het kalenderjaar.

Kosten gast deelname bijeenkomst.
Leden kunnen een gast meenemen naar de bijeenkomst. Voor deelname aan de ontvangst en lezing zijn geen kosten verbonden. Blijft u gast ook voor het diner/buffet dan betaald u € 55.-.

De lidmaatschapcriteria zijn:

– bedrijven die gevestigd zijn in postcodegebied 5490 – 5799
– bedrijven zijn georganiseerd in een professionele beroepsorganisatie
– bedrijven vaardigen hun directie / kadermanagement af ten behoeve van deelname aan de activiteiten van de sociëteit.

Toelating.

Toelating van leden geschiedt bij bestuursbesluit.
Ook zal gekeken worden naar het aantal leden per branche.

Bedrijven in onderstaande branches kunnen lid worden:

• Aannemers B & U sector (Bouwend Nederland)
• Architecten (BNA)
• Beleggers (VEB)
• Bouwkostenadviseurs (NVBK)
• Bouwmanagers (NLingenieurs)
• Constructeurs (KIVI en/of NLingenieurs)
• Elektrotechnisch Installateurs (Uneto-VNI groot)
• Ingenieursbureaus (KIVI en/of NLingenieurs)
• Interieurarchitecten (BNI)
• Makelaars (NVM)
• Onderwijsinstituten (MBO, HBO, Universiteit)
• Overheden (gemeenten in het postcodegebied, provincie)
• Projectontwikkelaars (Neprom en/of NVB)
• Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)
• Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)
• Werktuigbouwkundig Installateurs (Uneto-VNI groot)
• Woningbouwverenigingen (Aedes).