Aveco de Bondt Ingenieursbedrijf

Aveco de Bondt Ingenieursbedrijf

Aveco de Bondt Ingenieursbedrijf
Dillenburgstraat 25-03
5652 AM Eindhoven

www.avecodebondt.nl eindhoven@avecodebondt.nl

+31(0)40 250 07 00

Aveco de Bondt.

Wij helpen overheden en marktpartijen met vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, klimaat, bouw en duurzaamheid. We doen onderzoek, ontwerpen kunst- en bouwwerken, adviseren over aanpak en beleid en ondersteunen projecten in de uitvoering. Ook zijn we actief binnen actuele thema’s zoals de omgevingswet, assetmanagement, circulaire economie, klimaatadaptatie en (verkeers)veiligheid.

Wij zijn Aveco de Bondt.

Een onafhankelijk bureau dat ontwerpt, onderzoekt en adviseert. We bedenken en realiseren toekomstbestendige oplossingen voor landelijke opgaven en specifieke omgevings- of organisatievraagstukken. Ons doel? Een positieve impact creëren op ieders leefomgeving. Haak aan!

Onze aanpak.

De vraagstukken in Nederland op het gebied van wonen, ruimte, klimaat en duurzaamheid zijn groot. Het ene vraagstuk staat niet meer los van het andere. Binnen projecten vraagt dit om een totaalaanpak. Onze specialisten voeren ook de dialoog met stakeholders en omwonenden. Verschillende kennisgebieden binnen onze organisatie werken op projecten nauw met elkaar samen. Zo bieden we integrale en toekomstbestendige oplossingen die écht werken.

Verbindt en creëert.

Wij geloven in de kracht van verbinden. Want samen weet je altijd meer. Onze specialisten op het gebied van water, infrastructuur, bouw en duurzaamheid werken dan ook nauw samen aan projecten. We combineren in- en externe kennis: expertises, opgaven, mensen en organisaties. Zo creëren we duurzame oplossingen die haalbaar en realistisch zijn. Aveco de Bondt verbindt en creëert!

Denkers en doeners met lef.

We zijn een specialistenteam vol denkers en doeners. Daadkrachtig, pragmatisch en we bedenken slimme oplossingen. We helpen overheden en marktpartijen complexe vraagstukken behapbaar en uitvoerbaar te maken. We durven te innoveren en met creatieve oplossingen te komen. Zo creëren wij samen met partners en klanten een logisch en duurzaam ingerichte leefomgeving met respect voor het ecosysteem: water, land, lucht en de mens.

Haak jij aan?

 

Aveco de Bondt Ingenieursbedrijf
Dillenburgstraat 25-03
5652 AM Eindhoven

www.avecodebondt.nl
eindhoven@avecodebondt.nl

Telefoon: +31(0)40 250 07 00

Leden

Roald Damoiseaux