MR. STIR

MR. STIR

MR. STIR
Torenallee 106-04 (Veemgebouw)
5617 BE Eindhoven

www.mr-stir.com martijn@mr-stir.com

+31(0)6 146 596 37

MR. STIR is een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in ruimtelijke opgaves binnen het stedelijk gebied.
Wij houden ons bezig met ontwerpend onderzoek, stedenbouw, ontwerp van de openbare ruimte en ruimtelijk advies. Bij ons staat de gebruiker altijd centraal.

MR. STIR wil bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving door het creëren van aangename plekken. Dit gebeurt door het toevoegen van zowel ruimtelijke kwaliteit als verblijfskwaliteit.

Het is onze uitdaging om altijd meer aan een opgave toe te voegen dan louter een ruimtelijke vertaling van het programma. Belangrijk hierbij is een goede analyse van de vraag en het programma om te komen tot de daadwerkelijke opgave.

Onze kracht is dat een ontwerp nooit eenzijdig wordt benaderd. Iedere opgave wordt benaderd vanuit een groter perspectief en bekeken in relatie tot de omgeving. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de specifieke kwaliteiten van de locatie in relatie tot de gebruiker.

MR. STIR
Torenallee 106-04 (Veemgebouw)
5617 BE Eindhoven

www.mr-stir.com
martijn@mr-stir.com

Telefoon: +31(0)6 146 596 37

Leden

Martijn van Bussel