CRA Vastgoed BV

CRA Vastgoed BV

CRA Vastgoed BV
Elzentlaan 29
5611 LH Eindhoven

www.cravastgoed.nl info@cravastgoed.nl

+31(0)40 213 51 22

“Hoe zit de maatschappij in elkaar? Welke ontwikkelingen dienen zich aan? Op welke huisvestingsproducten zitten particulieren, bedrijven, zorgverleners en retailpartijen nu écht te wachten? Dat zijn de vragen die wij als ontwikkelaar moeten beantwoorden.”
Wij zien de komende jaren een wezenlijk andere rol voor de ontwikkelende sector weggelegd. Creatiever. Slimmer. Meer gericht op maatwerk.
Partijen in de ontwikkelende sector besteden doorgaans teveel tijd en aandacht aan het uitwerken van concepten. Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, engineering, rapportages van installateurs en constructeurs … Dat zijn zaken die aan bouwers moet worden overgelaten. Bouwers weten heel goed hoe je dingen maakbaar maakt, op de meest slimme, efficiënte en duurzame manier. Wij als ontwikkelaars moeten ons veel meer op de voorkant van het product/concept proces richten. De tijd van grootschalige standaard ontwikkelingen is definitief voorbij. Het gaat om unieke concepten op maat, die exact beantwoorden aan hoe mensen willen wonen en werken, winkelen en ontspannen, verzorgen en verzorgd willen worden.
Unieke producten ontwikkelen waaraan daadwerkelijk behoefte bestaat. Om vervolgens ervoor te zorgen dat die ook gemaakt kunnen worden. En financierbaar zijn. Daar gaat het steeds nadrukkelijker om. “Voor die opgave is VB Groep – met ontwikkelen, bouwen en beleggen/financieren onder één dak – als geen ander toegerust. Samen zijn wij in staat de nieuwe uitdagingen te adresseren. Uitdagingen die samenhangen met het feit dat onze samenleving vergrijst en dat mensen langer zelfstandig willen wonen. Met het feit dat wij in toenemende mate online shoppen en dat winkels dus een andere, meer branche gerichte en verleidende functie krijgen in een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te bezoeken. Met het inzicht dat medewerkers liever en doorgaans ook effectiever thuis werken. Als huisvester moet je dus met andere oplossingen komen. Integrale oplossingen die expertise veronderstellen in het kennen van de klant, in slimmer bouwen en in slimmer financieren. Precies waarin wij excelleren.”

CRA Vastgoed BV
Elzentlaan 29
5611 LH Eindhoven

www.cravastgoed.nl
info@cravastgoed.nl

Telefoon: +31(0)40 213 51 22

Leden

Bas Dikker