Daniëlle van der Ven – strategie in gebiedsontwikkeling

Daniëlle van der Ven – strategie in gebiedsontwikkeling

Daniëlle van der Ven - strategie in gebiedsontwikkeling
Floralaan west 286
5644 BP Eindhoven

daniellevanderven@planet.nl

+31(0)6 20368086

Strategische advisering en procesmanagement in concept -en gebiedsontwikkeling.
Dat doe ik met open vizier. Gericht op het optimaal benutten van de kansen in een gebied of (transformatie)locatie. Waarbij waarde-creatie in samenwerking met partners voorop staat; simpelweg, omdat dan de ‘waarde van de plek’ sneller tot zijn recht komt en de businesscase interessanter is binnen een gewenst risicoprofiel. Dat behoeft o.a. creativiteit, sturing op inhoud en proces, creëren van draagvlak. Maar bovenal een gezamenlijke focus op en geloof in de ‘stip aan de horizon’. Voor ontwikkelaars/investeerders, beleggers, woningcorporaties, gemeenten; zowel het private -als het publieke veld.

Daniëlle van der Ven - strategie in gebiedsontwikkeling
Floralaan west 286
5644 BP Eindhoven

daniellevanderven@planet.nl

Telefoon: +31(0)6 20368086

Leden

Daniëlle van der Ven