Groenen Bouw en Onderhoud

Groenen Bouw en Onderhoud

Groenen Bouw en Onderhoud
De Run 3117
5503 LH Veldhoven

www.groenen-bouw.nl johan.groenen@groenen-bouw.nl

+31(0)40 230 99 11

Groenen Bouw & Onderhoud, gevestigd in Veldhoven en Tilburg, staat al meer dan 85 jaar bekend als middelgrote bouwonderneming in de regio zuidoost Nederland. Met eigen mensen en een vaste, betrouwbare kring onderaannemers en ZZP-ers, leggen wij ons toe op nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud, de utiliteitssector en transformaties.

Kenmerkend voor Groenen is de hechte en vertrouwde samenwerking die wij met onze opdrachtgevers hebben opgebouwd: gemeenten, woningstichtingen, beleggers en architecten. Van hen krijgen wij kwalificaties terug als kwaliteit, vakmanschap, betrokkenheid en helder communicerend.

De orderportefeuille van Groenen is sinds de eeuwwisseling behoorlijk verbreed. Het werkgebied strekt zich over een groot deel van Oost- en Midden- Brabant uit. Met een groter aantal woningstichtingen is een samenwerkingsrelatie opgebouwd. Ook de eigen projectontwikkeling speelt een positieve rol in het geheel.

Ons bedrijf is al enkele jaren VCA gecertificeerd. Een eigen KAM-coördinator ziet voortdurend toe op de naleving van alle arbo- en milieuregels en het kwaliteitsniveau. Door voortdurend evalueren en verbetering streven wij naar een steeds hogere kwaliteit. We profileren ons vooral door korte communicatielijnen en zeer snelle besluitvorming. Tevens is Groenen Bouw & Onderhoud lid van Bouwend Nederland.

Groenen Bouw en Onderhoud
De Run 3117
5503 LH Veldhoven

www.groenen-bouw.nl
johan.groenen@groenen-bouw.nl

Telefoon: +31(0)40 230 99 11

Leden

Johan Groenen