Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV is een ervaren, solide en innovatieve ontwikkelaar. We ontwikkelen voor eigen rekening en risico, maar voelen ons ook prima thuis in de rol van planontwikkelaar. In die hoedanigheid werken we voor woningbouwcorporaties, zorginstellingen, gemeenten, beleggers en andere marktpartijen.
We zijn zeer oplossingsgericht en staan bekend om onze creatieve en vernieuwende aanpak. Deze baseren we enerzijds op onze kennis en ervaring, en anderzijds op de behoeften van onze samenwerkingspartners en de uiteindelijke bewoners. Innovatie gaat voor ons dan ook verder dan techniek: ook vernieuwing in organisatie en communicatie vinden we wezenlijk.
Onze klantgerichte aanpak vertaalt zich onder meer in creatieve grondexploitaties, succesvolle binnenstedelijke ontwikkelingen en gegarandeerd realistische plannen. Daarbij gaan we gecompliceerde situaties niet uit de weg: herstructureringsopgaven, revitalisering van kleine kernen en gecombineerde woon-zorgopgaven zijn onze specialiteiten. Dankzij de integrale inbreng van onze marktspecialisten zijn we bovendien in staat projecten sneller tot uitvoering te brengen.

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.
Kanaalstraat 12 B
5347 KM Oss

www.hendrikscoppelmans.nl/specialismen-concepten/ontwikkeling
bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl

Telefoon: +31(0)413 26 48 33

Leden

René Beks