KdV architectuur

KdV architectuur

KdV architectuur
Floralaan West 189
5644 BK Eindhoven

www.kdvarchitectuur.nl coen@kdvarchitectuur.nl

+31(0)40 2430885

Voor ieder project stelt KdV architectuur zorgvuldig het juiste team samen en wordt een doelmatig projectproces vastgelegd volgens het beproefde KdV kwaliteitssysteem. Zo worden onze expertise, ervaring en capaciteitoptimaal ingezet voor uw opdracht. Waar nodig wordt het team versterkt met externe partners. Het op maat samengestelde projectteam werkt volgens het door KdV architectuur vastgestelde kwaliteitssysteem.
Het kwaliteitsbeleid is bij KdV architectuur verankerd in onze werkwijze. Wij leggen per project het proces vast in een gevisualiseerd stappenplan (volgorde van werkzaamheden), waarbij alle stappen omschreven zijn met procedures (hoe de werkzaamheden uit te voeren). De projecten worden per fase afgesloten met een fasedocument: vaste ijkpunten voor de opdrachtgever.
Het bouwproces wordt door KdV deskundig begeleid, van initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. Korte en heldere communicatielijnen zijn een voorwaarde voor een doelmatige en efficiënte aanpak. De projectarchitect zet de acties uit in de projectstructuur en koppelt deze terug: één vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende het hele proces.

KdV architectuur
Floralaan West 189
5644 BK Eindhoven

www.kdvarchitectuur.nl
coen@kdvarchitectuur.nl

Telefoon: +31(0)40 2430885

Leden

Coen Smits