MINT Vastgoed

MINT Vastgoed

MINT Vastgoed
Parklaan 60 A
5613 BH Eindhoven

www.mintvastgoed.nl noortje@mintvastgoed.nl

+31(0)6 53172321

MINT Vastgoed is actief op het gebied van vastgoedontwikkeling en projectmanagement op project- en gebiedsniveau. Wij werken voor eigen rekening en eigen risico, of gedelegeerd voor derden. Wij zijn gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van complexe en uitdagende binnenstedelijke vraagstukken waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Doorgaans (financieel) uitdagende projecten en processen, waarbij diverse stakeholders en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in een dynamische context, waarbij de omgeving continu verandert.

MINT Vastgoed
Parklaan 60 A
5613 BH Eindhoven

www.mintvastgoed.nl
noortje@mintvastgoed.nl

Telefoon: +31(0)6 53172321

Leden

Noortje Goossens