Pauwert architectuur

Pauwert architectuur

Pauwert architectuur
Jeroen Boschlaan 1
5642 AP Eindhoven

www.pauwert.nl info@pauwert.nl

+31(0)40 2812782

Pauwert Architectuur streeft naar duurzame, functionele en mensgerichte gebouwen die zo lang en divers mogelijk te gebruiken zijn. Altijd in harmonie met omgeving en milieu. Hierbij worden architectonische, stedenbouwkundige, maatschappelijke én bestuurlijke uitgangspunten geïntegreerd.
Vanuit een onderzoekende houding werken wij in een slagvaardig team aan een breed spectrum van opdrachten. Op verschillende schaalniveaus en marktgebieden, continu op zoek naar innovatieve, duurzame concepten en ontwikkelingen. We hebben een sterke focus op integrale samenwerking, in open dialoog met alle betrokkenen. Hierbij maken we gebruik van het Bouw Informatie Model. Kosten-, kwaliteits-, procesbewaking en technische uitwerking vormen daarin een integraal onderdeel van onze aanpak. Een interdisciplinaire benadering waarbij budget en ambitie in balans zijn, met een sterk gevoel voor maakbaarheid in materiaal en detail. Bij ons ontstaat architectuur vanuit eenvoud, analyse en zorgvuldigheid. Deze drie-eenheid leidt tot sterke, uitgesproken en duurzame concepten, die sociale en ruimtelijke samenhang bieden én die door flexibiliteit in kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Pauwert architectuur
Jeroen Boschlaan 1
5642 AP Eindhoven

www.pauwert.nl
info@pauwert.nl

Telefoon: +31(0)40 2812782

Leden

Mark Schrurs