Stichting Trudo

Stichting Trudo

Stichting Trudo
Torenallee 34
5617 BD Eindhoven

www.trudo.nl chuppertz@trudo.nl

+31(0)40 2359888

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die het vaak net even anders doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten. ‘Supporting People’ is onze missie: het hogere doel dat Trudo bestaansrecht geeft. We willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Hierbij hanteren we een breder perspectief dan alleen het wonen. Samen met de vele partijen in ons netwerk beogen we sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering nemen we in dat netwerk uiteraard met name het wonen voor onze rekening.

Stichting Trudo
Torenallee 34
5617 BD Eindhoven

www.trudo.nl
chuppertz@trudo.nl

Telefoon: +31(0)40 2359888

Leden

Chris Huppertz