van der Meijs Renovatie & Onderhoud

van der Meijs Renovatie & Onderhoud

van der Meijs Renovatie & Onderhoud
Beemdstraat 17
5653 MA Eindhoven

www.vdmeijs.nl/ L.Reusken@vdmeijs.nl

0800-5500015

Van der Meijs Renovatie en Onderhoud is een familiebedrijf, dat in bijna veertig jaar tijd is uitgegroeid tot een koploper in vastgoedonderhoud en – verduurzaming, met als kerntaak de verduurzaming en instandhouding van de bestaande woningvoorraad van woningcorporaties. De oorsprong van ons bedrijf ligt in Gemert. In het najaar 2021 betrekken we onze nieuwe hoofd locatie in Eindhoven. Vanuit deze locatie en onze nevenlocaties Gemert en Deurne kunnen we onze klanten maximaal bedienen.
Als verlengstuk van woningcorporaties worden op basis van de complexstrategieën de juiste verduurzamings- en onderhoudswerkzaamheden vormgegeven. Onze doelstelling: De bestaande woningvoorraad op basis van no-regret maatregelen te verduurzamen. Hierbij speelt de nauwe samenwerking met woningcorporaties en bewoners een belangrijk rol, omdat alleen samen de stappen gezet kunnen worden om de doelstellingen van 2050, energie neutrale woningen en 100% circulaire economie, te realiseren. Duurzaamheid wordt daarbij integraal vorm gegeven aan de hand van de principes van “The Natural Step”.

van der Meijs Renovatie & Onderhoud
Beemdstraat 17
5653 MA Eindhoven

www.vdmeijs.nl/
L.Reusken@vdmeijs.nl

Telefoon: 0800-5500015

Leden

Luc Reusken
Geert van der Meijs