VB Groep

VB Groep

VB Groep
Elzentlaan 29
5611 LH Eindhoven

www.vbgroep.nl info@vbgroep.com

+31(0)40 213 51 33

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide ondernemingen actief op het gebied van Ontwikkelen en Bouwen. De groep is landelijk actief, maar de focus ligt op Midden- en Zuid-Nederland. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maken ze gebruik van elkaars specifieke expertise. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep. Voor de ondernemingen, de medewerkers en hun opdrachtgevers: grotere partijen in de private en publieke sfeer, provinciale en gemeentelijke overheden, zorginstellingen, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en particulieren.
VB Groep is een gedreven organisatie, die wil bijdragen aan een hoogwaardige, efficiënt gebouwde, duurzame omgeving. Wat de werkmaatschappijen bindt is een gezamenlijke visie. Uitgangspunt van die visie is dat ruimte voor wonen, winkelen en werken, recreatie en zorg voor gebruikers aantrekkelijk dient te zijn. Blijvend aantrekkelijk in functioneel, financieel, esthetisch en maatschappelijk opzicht. Dat vraagt om doordachte huisvestingsoplossingen, flexibel in gebruik en beheer, in voortdurende afstemming met de gebruiker. Rekening houdend met juridische, fiscale en financiële aspecten en expertise en een netwerk op het gebied van eindbeleggingen. VB Groep voorziet daarin, als betrouwbare en innovatieve dienstverlener.
Naast uitvoerder is VB Groep meer en meer initiator: scherp signalerend, creatief oplossend, breed georiënteerd, verankerd in een solide netwerk. Partnerschap, professionaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van VB Groep. Pragmatisch werkend aan de meest effectieve invulling van ieders huisvestingsbehoefte.
VB Groep bestaat uit landelijke opererende ondernemingen op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Elk met zijn eigen operationele en financiële verantwoordelijkheden. En waar nodig vinden ze elkaar. Samen hebben ze de mensen, de kennis en de ervaring om elke huisvestingsvraag efficiënt en creatief in te vullen.
VB Groep is een platte, transparante organisatie. Korte communicatielijnen en snelle besluitvorming maken dat mensen elkaar makkelijk vinden, binnen én buiten de groep. Het netwerk van strategische partners en opdrachtgevers ontwikkelt zich voortdurend. Partnerschap vindt zijn basis in duurzaamheid, professionaliteit, vertrouwen en integriteit, met als uitgangspunt een prettige en informele manier van zakendoen. Dat kenmerkt de aanpak van VB Groep.

VB Groep
Elzentlaan 29
5611 LH Eindhoven

www.vbgroep.nl
info@vbgroep.com

Telefoon: +31(0)40 213 51 33

Leden

Maarten van Ham