VeriCon

VeriCon

Vericon
De Plank 100
5504 ED Veldhoven

www.vericon.nl info@vericon.nl

+31(0)40 2954200

Wij geloven in innovatie om zo samen, efficiënter, betere, goedkopere en beheersbaardere gebouwen te maken.

innovatie
Juist in deze tijd ligt de uitdaging in het intelligent verbinden van ontwerpproces en bouwvoorbereiding waarmee we de efficiency verhogen en de bouwopgave van nu, sneller en beter kunnen beantwoorden. Wij zijn er van overtuigd dat door de juiste inzet van kennis en systemen dit realiseerbaar is en brengen dit ook waar mogelijk in de praktijk.

betere, goedkopere en beheersbaarder: 100% BIM
Door écht af te stemmen tussen verschillende deelconstructies en disciplines kunnen we gebouwen maken zonder opleverpunten en gebreken en met maximale constructieve veiligheid. In onze visie moet deze afstemming plaatsvinden in goede generieke en specifieke as-build modellen waarmee ook daadwerkelijk gebouwd wordt, zodat de bouw- en bouwvoorbereidingskosten steeds verder dalen en het beheer van vastgoed eenvoudiger en goedkoper wordt. We noemen dit 100% BIM.

samenwerken
Dé randvoorwaarde voor elke bouwopgave is samenwerken; dit leidt in onze visie tot optimaal resultaat in termen van kwaliteit, budget en planning. De keuze van projectorganisatie, systemen en werkwijze maakt de ultieme samenwerking mogelijk, zodat we met andere projectpartners komen tot een deugdelijk constructief ontwerp waarbij architectuur, gebruiker, economische aspecten, gebouwtechniek en milieu geïntegreerd zijn.

Vanuit deze visie werkt VeriCon met een aantal thema’s die in alle facetten van ons bureau en werk als leidraad gelden nl. 100% BIM, constructieve veiligheid en duurzaam bouwen.

Vericon
De Plank 100
5504 ED Veldhoven

www.vericon.nl
info@vericon.nl

Telefoon: +31(0)40 2954200

Leden

Jos Hoonhout