Vertex Kwaliteitsborgers

Vertex Kwaliteitsborgers

Vertex Kwaliteitsborgers
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven

www.vertex.nl/ arjen.modderman@vertex.nl

06-46231772

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat, na een lange voorgeschiedenis, vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in, te beginnen met de minst risicovolle bouwwerken. Vertex Kwaliteitsborgers is een gecertificeerde borger voor het toegelaten instrument KiK, dat staat voor Kwaliteitsborging Instrument KOMO. Een initiatief van KOMO.
Met de invoer van de Wkb verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit 2012. De kwaliteitsborger controleert aan de hand van een borgingsplan of aan die eisen voldaan wordt. Dit gebeurt met een vooraf gemaakte risicoanalyse. Hierdoor kunt u erop rekenen dat er een onafhankelijk en gerechtvaardigd vertrouwen is of het bouwwerk conform de gestelde wettelijke eisen wordt gerealiseerd.
Onze motivatie is om (deel)processen tijdens het bouwtraject optimaal te borgen. Wij zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijkheid voor een onovertroffen, hoogkwalitatief eindresultaat bij proceseigenaren ligt, en gebaseerd moet zijn op verbondenheid en openheid. In die visie is geen plaats voor heilige huisjes, vinden wij. Die breken we liever af dan dat we ze borgen. Door motivatie en transparantie leidend te maken, komt de kracht van kwaliteitsborging – en daarmee die van Vertex en onze opdrachtgevers – optimaal tot zijn recht.

Vertex Kwaliteitsborgers
Augustijnendreef 2
5611 CS Eindhoven

www.vertex.nl/
arjen.modderman@vertex.nl

Telefoon: 06-46231772

Leden

Arjen Modderman