Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Dunantweg 10
5751 CB Deurne

www.bergopwaarts.nl i.herben@bow.nl

+31 (0)493 327 338

Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’, dat is de missie van Bergopwaarts. De missie bevat alle elementen die voor de toekomst van Bergopwaarts, en voor de realisatie van de opgaven, van belang zijn.

Samen
We werken samen met onze klanten, stakeholders, collega corporaties, zakelijke partners, en medewerkers. Open, transparant en in dialoog. De volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave wordt groter dan ooit en we zoeken samenwerking om deze te blijven realiseren.

Ondernemen
Bergopwaarts speelt in op kansen en ontwikkelingen in de markt. Kostenbewust, proactief, innovatief en vernieuwend. We ondernemen met nieuw en bestaand vastgoed door nieuwe producten te ontwikkelen en het bestaande bezit te transformeren. We zijn ondernemend en bouwen aan een toekomstbestendig Bergopwaarts.

Sociaal
Actief aan de slag voor mensen die (nog) niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Bergopwaarts heeft oog voor bijzondere doelgroepen, oog voor maatschappelijk rendement. Onze primaire taak staat voorop. We weten voor wie we er zijn en we staan voor onze doelgroep.

Wonen
De kerntaak van Bergopwaarts is het leveren van huisvesting, maar wonen is meer dan dat. We leveren goede woningen, dragen samen met andere partijen zorg voor een leefbare omgeving en we hebben zorg voor de woon- en leefomstandigheden van onze huurders.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Dunantweg 10
5751 CB Deurne

www.bergopwaarts.nl
i.herben@bow.nl

Telefoon: +31 (0)493 327 338

Leden

Irene Herben