17 Januari 2022

Webinar

Webinar “Woonkansen voor jongeren”.

 Ons lidbedrijf Pauwert Architectuur heeft in samenwerking met Stichting Springplank, Stichting Zwerfjongeren Nederland, TU/e Urban Labs en Bouwsociëteit Zuidoost-Brabant een onderzoek over de woonkansen voor jongeren gedaan en het resultaat willen wij graag met u delen. Het onderzoek is gesubsidieerd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Wonen is een grondrecht, maar veel jongeren hebben geen (t)huis. Waar het huidige beleid en de praktijk geen oplossingen bieden, moet gezocht worden naar nieuwe woonoplossingen buiten de gebaande paden. Als ontwerpers zien we talloze onbenutte ruimtes in de stad, zoals gesloten kopgevels, ongebruikte trapveldjes en lege parkeerpleinen. Het zijn ruimtes die we niet meer bewust opmerken, die vergeten lijken te zijn: Blinde Vlekken. Middels ontwerpend onderzoek verkennen en analyseren we deze vergeten plekken in steden. We gaan op zoek naar de woonkansen voor jongeren op deze locaties. Iedere wijk in een stad bezit wel een aantal Blinde Vlekken, van villawijk tot sociale woonbuurt. Frisse ideeën en innovatieve woonconcepten kunnen een nieuwe invulling geven, waarbij we tegelijkertijd ook kunnen werken aan de versterking van bestaande woonwijken en grotere stedelijke opgaves. Blinde vlekken? Wij zien Woonkansen! Want een vitale stad is een inclusieve stad, waarin iedere wijk bijdraagt aan een veilige woonomgeving voor jongeren.

Programma:

Presentatie onderzoek “Blinde Vlekken? Woonkansen! door Daniek Reijnders van Pauwert Architectuur.

Panelgesprek met o.a. Daniek Reijnders, Marc van Schuppen (wethouder gemeente Best en voorzitter portefeuillehouders Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven), Marieke Franken

(Directeur Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Eindhoven) en Marcel Musch (TU/e Urban Labs).

Via een chatroom kunt u vragen stellen over de presentatie en aan de panelleden. De vragen zullen namens u gesteld worden door onze dagvoorzitter Maarten van Ham.

Op de website van Pauwert Architectuur kunt u de publicatie van het onderzoek downloaden en het webinar terugkijken. Onderstaand vind u de link.

https://www.pauwert.nl/projecten/blinde-vlekken-woonkansen/

 

Programma
  • 15:00 uur: opening Maarten van Ham
  • 15:05 uur: presentatie Daniek Reijnders
  • 15:50 uur: panelgesprek