17 Oktober 2022

Bijeenkomst 17-10-2022

Excursie Fontys.

Fontys transformeert de bestaande campus Rachelsmolen in Eindhoven van een gesloten campus naar een open inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving. Hurks is in opdracht van Fontys begin september 2021 gestart aan de nieuwbouw van drie gebouwen. Deze gebouwen kunnen straks ruim 6.000 voltijdstudenten en deeltijdstudenten en zo’n 450 FTE medewerkers huisvesten. De campus wordt een plek waar ontmoeten centraal staat en waar kruisbestuiving leidt tot innovatie, experimenteren en ondernemen. Een nieuwe campus met een gezonde leer- en leefruimte voor nu en in de toekomst.

Nieuwbouw
Het meest centrale nieuwe gebouw is hét gebouw voor de hele campus en bevat functies die voor de hele Fontys gemeenschap toegankelijk zijn, zoals de mediatheek, collegezalen, evenementenruimte en het restaurant. In het tweede nieuwe gebouw is het praktijkgericht onderwijs ondergebracht en ontvangen cliënten zorg in het zorgcentrum als onderdeel van het onderwijs. Het derde nieuwe gebouw vormt een flexibele thuisbasis voor de studenten en medewerkers binnen Fontys, met werkplekken en onderwijsruimten.

Duurzaamheid
De campus krijgt een sterk groen karakter met een mix van dynamische verblijfsplekken. In het ontwerp is op verschillende manieren invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van Fontys. Zo zijn de gebouwen gasloos, verwarmen en koelen gebeurt met een ‘warmte- en koudeopslag’ (WKO) en de daken zijn voorzien van zonnepanelen. Het regenwater wordt opgevangen in het terrein en geïnfiltreerd in de bodem; er wordt geen regenwater geloosd op het riool.

Planning
De circulaire sloop van voormalig gebouw R1 is in de zomer van 2021 afgerond door A. Jansen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de nieuwbouw bij aanvang van het nieuwe studiejaar in 2023 in gebruik worden genomen door vijf opleidingsinstituten van Fontys. Zij verhuizen dan van hun huidige locaties aan de Theodoor Fliednerstraat en de TU/e campus naar campus Rachelsmolen.

Betrokken partijen
Deze ambitieuze campus is naar ontwerp van Barcode Architecten, OKRA landschapsarchitecten en Hollandse Nieuwe interieurarchitecten. Hurks is verantwoordelijk voor de bouw samen met nevenaannemers Croon Wolters Dros en ULC.

Tijdens het 2e gedeelte van deze bijeenkomst zullen de aanwezigen kennis maken met de opleiding Vastgoed van Fontys. Deze kennismaking zal in de vorm zijn van een interactieve sessie tussen enkele medewerkers en studenten van Fontys en de aanwezigen. Het startpunt voor de interactie is de stelling: “Wij leiden niet op voor het beroepenveld”.

Programma
  • 15:45 uur: ontvangst
  • 16:15 uur: rondleiding bouwproject
  • 17:30 uur: presentatie Fontys
  • 19:00 uur: buffet
  • 20:30 uur: einde bijeenkomst