15 April 2019

Bijeenkomst april 2019

Duurzame verstedelijking “Thuis in de toekomst”.

Nederland staat voor grote uitdagingen: de woonopgave, de energietransitie, de klimaatopgave, de mobiliteitsrevolutie en de verduurzaming van onze leefomgeving. Voor 2030 zijn er bijna 1 miljoen woningen nodig: driekwart nieuwbouwwoningen nodig voor groei aantal huishoudens en een kwart ter vervanging van te slopen woningen. En al 600.000 woningen vóór 2025 nodig om woningtekort terug te dringen. Daar liggen grote uitdagingen waar het gaat om kwantiteit, kwaliteit, snelheid, betaalbaarheid en locatiekeuzes.

Inleiding door Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij BPD (Bouwfonds Property Development) sinds 2015. Zij is tevens voorzitter van de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen).

Locatie is Grand Café Het Ketelhuis op Landgoed de Grote Beek aan de Dr. Poletlaan 45 in Eindhoven.

Programma
  • 17:00 uur: Ontvangst op locatie
  • 18:00 uur: Aanvang presentatie spreker
  • 19:00 uur: Aanvang buffet