25 November 2019

Bijeenkomst 25 november 2019

“Ondernemen in Brainport, mogelijkheden en knelpunten”.

Eric van Schagen zal vanuit het perspectief van Simac en VNO-NCW Brabant Zeeland dit onderwerp belichten. Tevens zal hij met u in discussie gaan over de actualiteit van de stikstof-problematiek.
Sinds 1989 is Eric van Schagen CEO van Simac. Hij volgde zijn vader op in het familiebedrijf. Sinds 2018 is hij voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Programma
  • 17:00 uur: Ontvangst
  • 17:45 uur: Welkomstwoord voorzitter Maarten van Ham
  • 17:50 uur: Inleiding door Eric van Schagen
  • 19:00 uur: Buffet