24 Juni 2019

Bijeenkomst juni 2019

“Woningbouw in de regio”.

Marc van Schuppen gaat vanuit zijn rol als voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven in op het Afsprakenkader 2017, de Woondeal en de Regionale Visie op Wonen. Hoe sluiten die aan op de huidige marktomstandigheden? Tevens zal hij aangeven hoe het overleg over de woningbouw in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) subregionaal wordt voortgezet.

Marc van Schuppen is wethouder bij de gemeente Best.

Locatie is Grand Café Het Ketelhuis op Landgoed de Grote Beek aan de Dr. Poletlaan 45 in Eindhoven.

Programma
  • 17:00 uur: Ontvangst
  • 18:00 uur: Inleiding Marc van Schuppen
  • 19:00 uur: Buffet