2 September 2019

Bijeenkomst september 2019

Van gas los in ’t Ven.

Hierbij nodigen wij u en uw eventuele introduce(es) uit voor een uitgebreide toelichting en vervolgens rondleiding over de gekozen renovatie aanpak van woonstichting ’thuis van een groot deel van haar woningbezit in de wijk ’t Ven.
Na een geslaagd proefblok van 9 woningen, waarbij de woningen ook van het aardgas zijn losgekoppeld, is de bouwcombinatie Huybregts Relou en van Santvoort Bouw met het vervolg, de aanpak van 186 woningen, aan de slag.
’t Ven is daarmee een voorbeeld als het gaat om de landelijke opgave om onze wijken van het gas los te koppelen.
Zowel de totstandkoming in de keuze van de ketenpartner, de keuze en uitwerking van het gekozen concept als de onderlinge samenwerking en de wijze van realisatie en rolverdelingen komen uitgebreid aan bod.
Kortom interessant en inspirerend, mede vanwege de enorme opgave die corporatieland nog te wachten staat als het gaat om verduurzaming van haar bestaande bezit.

Programma
  • 16:00 uur: Ontvangst in het Evoluon
  • 16:30 uur: Presentatie
  • 17:30 uur: Rondleiding project
  • 18:30 uur: Buffet