28 November 2022

Bijeenkomst 28-11-2022

“De ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven in het verleden, nu en in de toekomst”.

Afgelopen zomer is het boek “Eindhoven Variomatic” verschenen over de ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven. Schrijver Herman Kerkdijk is voor dit boek op zoek gegaan naar wat Eindhoven in haar ruimtelijke verschijningsvorm bijzonder maakt. De vraag is of met alle superplannen om de woningbouwopgave en verdichting in het centrum op te lossen er een stedelijke identiteit gaat ontstaan met een Eindhovens karakter. Waar bewoners en nieuwkomers zich in kunnen herkennen en waaraan je afleest dat Eindhoven een stad is van experiment en verbeeldingskracht, vibrerend voor jong en oud en gemaakt voor alle snelheden. Een stedelijk identiteit die zich met name in het centrum manifesteert door een inclusief ontworpen openbare ruimte. Waarin de combinatie van de Eindhovense steen en het Brabants landschap de gemeenschappelijke basis vormt voor de vele nieuw te verschijnen gebouwen. Toekomstgericht, met meer wonen voor iedereen en zichtbaarheid van Brainport.

Herman Kerkdijk heeft na zijn studie bouwkunde aan de TUe gewerkt als zelfstandig architect, deel uitgemaakt van de redactie van het architectuurtijdschrift FORUM en is vele jaren werkzaam geweest op Academies van Bouwkunst en het Berlage Instituut. Ook heeft hij diverse artikelen over architectuur en stedenbouw gepubliceerd en in meerdere Welstandscommissies gezeten. Tot slot is hij als gemeentelijk stedenbouwkundige tientallen jaren betrokken geweest bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Eindhoven.

Programma
  • 17:00 uur: ontvangst
  • 17:45 uur: welkomstwoord door voorzitter Maarten van Ham
  • 17:50 uur: inleiding door Herman Kerkdijk
  • 19:00 uur: buffet